Letonya’da Emlak Vergisi ve Muafiyetler

30 Ağu    Gayrimenkul, Yatırım
Letonya'da Emlak Vergisi

Letonya, gayrimenkul alan yabancılara, belli şartları sağlamaları durumunda vatandaşlık ve oturum hakkı vermektedir. Bu imkândan yararlananlar, gayrimenkulleri için emlak vergisi ödemek zorundadır. Ancak Letonya’da emlak vergisine ilişkin farklı muafiyetler vardır. Söz konusu muafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak, ciddi avantajlar kazanmanızı sağlayacaktır. Bu muafiyetleri de dikkate alarak yapacağınız yatırımlara ilişkin planlamaları, çok daha doğru yapmış olursunuz. Letonya’da emlak vergisi, indirimler ve muafiyetler hakkında merak ettiğiniz bütün hususları sizler için derledik.

 

Emlak Vergisi Oranları

Arazi ve tanınmazlar için ödenen emlak vergisinin oranı, farklı unsurlara göre değişkenlik gösterir. Bu oranlar genel olarak şu şekildedir:

 • >>> Araziler için kadastro değerinin %1,5’i
 • >>> Ekonomik faaliyetler için kullanılan bina ve mühendislik yapıların kadastro değerinin %1,5’i
 • >>> Kadastro değeri 56.915 Euro’dan düşük olan konutlar için %0,2
 • >>> Kadastro değeri 56.915-106.715 Euro aralığındaki konutlar için %0,4
 • >>> Kadastro değeri 106.715 Euro’dan fazla olan konutlar için %0,6
 • >>> İşlenmemiş tarım arazileri (1 hektardan küçük olanlar hariç) için ek %1,5

Emlak vergisine genel detaylar bu şekildedir. Çevreyi bozan, yıkılan ve benzer durumda olan inşaat ve yapılar için belediye tarafından bağlayıcı mevzuatta belirlenmesi durumunda %3 vergi alınır. Çökenler için vergi matrahı, üzerinde bulundukları arazinin en yüksek değeri kabul edilir. Bilinmesi gereken bir diğer husus ise yerel belediyelere, her vergi mükellefinin asgari ödeyeceği tutar 7 Euro’dur.[1]

Letonya'da Emlak Vergisi Oranları

Yerel belediyeler tarafından bağlayıcı düzenlemeler kabul edilerek vergi oranlarını %0,2 ile %3 arasında belirleme hakkı vardır. Bir gayrimenkulün ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde muhafaza edilmemesi durumunda, %1,5’ten fazla olan vergi oranı, yerel belediye tarafından belirlenir.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: Letonya’ya Yatırım İçin Vergi Teşvikleri

 

Letonya’da Emlak Vergisi İndirimleri

Emlak Vergisi Kanunu, bazı durumlarda vergilerde indirim yapılmasına ilişkin maddeleri içerir. Bunlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • >>> Fakir olanlara %90 oranında,
 • >>> 3 veya daha fazla çocuğu olanlara 436 Euro’dan fazla olmamak şartı ile %50 oranında,
 • >>> Siyasi baskı altındakilere %50 oranında indirim yapılır.

Yerel belediyeler, bağlayıcı hükümlere uygun olmak şartıyla %25, %50, %75 ve %90 oranında indirim içeren düzenlemeler yapabilir. Bu aşamada kişinin sosyal statüsü, ödeme gücü ve diğer özelliklerini dikkate alarak vergi ödemesini erteleme hakkı da yine yerel belediyelerdedir.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: Letonya’da Ev Alarak Gayrimenkul İznine Sahip Olun

 

Emlak Vergisi Muafiyetleri

Emlak vergisinden tamamen muaf olma gibi bir durum da vardır. Bu durumlarda olan kişiler, herhangi bir vergi ödemezler. Emlak vergisinden muaf olma durumları, şu şekilde sıralanabilir:

Emlak Vergisi İndirimleri

 • >>> Yabancı devletlere ait olan konsolosluk ve elçilik binalarının ihtiyaçları için kullanılan taşınmazlar,
 • >>> Dini kuruluşlara ait ticari faaliyette kullanılmayan taşınmazlar,
 • >>> Yerel yönetim kaynakları ile finanse edilen, yere yönetim taşınmazları,
 • >>> 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle kamuya ait ve ortak kullanım alanlarındaki otoyol, tünel, cadde, yeraltı rayları, demiryolları, köprüler ve şehir içi raylı sistemlerin olduğu araziler,
 • >>> Kamu hizmeti veren eyalet ve yerel yönetimlere ait şirket ve benzer kuruluşların mülkiyeti ya da mülkiyeti altındaki mühendislik yapıları,
 • >>> Yasa ile ticaretin yasak olduğu, özel koruma altındaki doğa alanları ve bunların korunması için kullanılan yapılar,
 • >>> Devlet tarafından koruma altına alınan, ticari faaliyette bulunmayan yapılar ve konutlar haricindeki yapılar ve araziler,
 • >>> Ordu, emniyet birimleri, ceza infaz kurumu, itfaiye ve sınır muhafızlarının görevlerine yerine getirmesi için kullanmış olduğu yapı ve araziler,
 • >>> Devlet tarafından finanse edilen kurumların içerisindeki arazi ve yapılar,
 • >>> Sağlık, eğitim ve sosyal bakım hizmetlerinde kullanılan yapılar ve araziler,
 • >>> Spor merkezleri ve bunların bünyesindeki araziler,
 • >>> Tarımsal amaçlı kullanılan arazi ve mühendislik yapıları,
 • >>> Cenaze törenleri için kullanılan binalar ve mezarlıklar,
 • >>> Eyalet ve yerel yönetimlerin kullanım hakkının olduğu kiralanmayan veya devredilmeyen mallar,
 • >>> Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen dernek ve vakıflara ait taşınmazlar,
 • >>> Çevresel amaçlı olarak kullanılan yapılar,
 • >>> Müze, kütüphane ve tiyatro gibi sanatsal ve kültürel faaliyetler için kullanılan binalar ve yapılar emlak vergisinden tamamen muaftır.

 

Letonya’da Gayrimenkul Alarak Bütün Avrupa’da Oturum İznine Sahip Olmak İstiyorsanız Tüm Sorularınız İçin Bize Ulaşın.