Letonya’da Yatırım

Latvian and Europena Flags with Riga Cityscape on Background

LETONYADA YATIRIM

  Eğer bir alanda yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle yatırımın ne olduğunu bilmelisiniz. Yatırım yapmış olduğumuz birikimlerin gelir sağlama amacıyla kılıcı şekilde kullanılmasına verilen isimdir. Birçok insan birikimlerini yatırım adı altında değerlendirerek kendi geleceklerini ve çocuklarını garanti altına almak isterler. Yatırımcılar sermaye ve finansal yatırımlar olmak üzere iki farklı alanda yatırım yapabilirler. Sabit değerler ya da varlıklarla oluşan yatırım türünü sermaye yatırımı adı verilir. Sermaye yatırımı yapmak isteyen kişiler yatırımlarını ya girişimcilik sektörüne ya da mevcut varlıklarını bir menkul kıymet taşınmazı yani arsa ya da ev gibi gayrimenkullere yapmaktadırlar. Bu yazıda sizlere Letonya’da yatırım ile ilgili önemli bilgilere yer verdik.

Ekonomik yapı

  Letonya’da yatırım yapmak istiyorsanız Letonya’nın ekonomik yapısını ve Letonya’da yatırım yapabileceğimiz sektörleri bilmenizde fayda var. Öncelikle ekonomik yapısından bahsetmek gerekirse Letonya, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra pazar ekonomisine geçmiştir. Letonya ekonomisine büyük ölçüde özel sektör hakimdir ve Avrupa birliği üyesi olan Letonya 2012 yılı itibari ile ve 28,8 milyar Amerika Birleşik Devletleri Doları ile dünyada 92. Ve Avrupa’nın 29. ülkesi olmuştur. Ülkeye 2016 yılında yapılan doğrudan yabancı yatırım girişimi 244 milyon $ değerindeydi. 2017 yılında 858 2018 yılında ise dokuz 33 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişiminin olacağı öngörülmekteydi. 2017 yılı sonu enflasyon oranı %2,2 olarak gerçekleşmiştir.

  2017 yılındaki temel ekonomik göstergeler ise dönemsel ekonomik büyümenin %4,5 olduğu, enflasyon oranı %2,2 olduğu, kişi başına düşen milli gelirin 19,100 $ olduğu, işsizlik oranının %9 olduğu, ihracatın 12,34 milyar dolar, ithalatın 15,13 milyar dolar olduğu görülmüştür. Bu değerlere göre Letonya’nın İthalat oranı ihracat oranından fazla olup yatırım amaçlı iyi bir ülke konumundadır. Letonya’nın başlıca ihracat yaptığı ülkeler Litvanya Rusya, Estonya, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallıktır. Başlıca ihracat ettiği ürünler ise gıda maddeleri, ağaç ve ağaç ürünleri, metaller, makina ve ekipman, tekstil ürünleridir. Letonya’nın başlıca ithalat yaptığı ülkeler ise Litvanya, Almanya, Polonya, Estonya, Hollanda, Rusya’dır. Başlıca İthal ettiği ürünler ise; makine ve ekipmanları, kimyasallar, tüketim malları, enerji ürünleri, tekstil ve giyim alanlarındadır.

Letonya pazarının fırsat ve zorlukları

  Litvanya’nın 2004 yılında Avrupa birliğine üye olduktan sonra, yabancı yatırımlar artmıştır, bu sayede önemli bir yabancı yatırım merkezi haline gelmiştir ve yatırımcılar özellikle özel sektörde inşaat, otelcilik, yemek sektörü, emlakçılık, bankacılık, eğitim ve sağlık alanlarına ilgi göstermişlerdir. Yabancı yatırımların temel sebebi olarak Avrupa birliği üyeliği olduğu söylenebilir.

Fırsatlar

Letonya ilginizi çekebilecek birçok alanda iş kurma fırsatını yakalayabilirsiniz. En yaygın iş kurma yöntemi mevcut çalışmak istediğiniz alandaki şirketi satın almaktır ve  yabancı işletmelerin Letonya’da şirket ortaklığına gitmesi ve yabancı firma temsilciliği açması da mümkündür, bireyler iş kurma işlemlerini avukatlar aracılığıyla yapmaktadır ve muhatap yerel makam Ticari İşletme Kayıt idaresidir. Letonya’da iki serbest liman ve iki özel ekonomik bölge bulunmaktadır bu sayede Letonya ekonomisi birçok alanda yatırım imkanı sunmaktadır.

Letonya’da dışa açık ekonomi vardır, serbest piyasa kurallarına sıkı sıkı bağlıdır. Aynı zamanda 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Letonya hükümeti, Avrupa birliği ticaret politikalarını uygulamaktadır. Letonya’daki vergi oranları Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında vergi oranları en düşük seviyededir. Letonya 1 Mayıs 2004 tarihinden beri ticarete ilişkin olarak Avrupa birliği mevzuatına uygulamaktadır ve ithalatta ortak gümrük tarifesi geçerlidir. Letonya’daki vergi düzeyleri Avrupa birliği ülkeleri ile kıyaslandığında en düşük oranlara sahiptir. Ayrıca bazı istisnalar dışında Avrupa birliği ülkelerine Türkiye’den İthal edilen tarım ürünleri de gümrük vergiler tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.

  Letonya yatırım ve ticaret açısından yukarıdakilerin dışında daha birçok fırsat sunmaktadır. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Letonya sizin için ideal ve karlı bir ülke olabilir, bütün bunlara ek olarak Letonya hükümeti yatırımcıların bazı koşulları sağlaması halinde yatırımcılara oturum izni de vermektedir, tüm bunlar düşünüldüğünde Letonya’da yarım yapma fikri cezbedici olabilir.

ÜLKE RAPORU

  Resmin adı Letonya Cumhuriyeti’dir ve başkenti Riga’dır. 18 Kasım 1919’da bağımsız olmuştur. 2017 yılındaki nüfus araştırmalarına göre 1.949.643 kişilik bir nüfusa sahiptir tabii ki bu rakamlar sürekli değişebilmektedir. Yüzölçümü 64.489 km Karedir. Resmi dil Letonca, fakat birçok dil yaygın olarak kullanılmaktadır. 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile Euro Bölgesi’ne giren Letonya’nın para birimi Euro dur. 5’in Hristiyan olmak üzere c din belirtmemiştir.

Genel ekonomik durum

  Letonya 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra pazar ekonomisine geçmiştir ve Letonya ekonomisine büyük ölçüde özel sektör hakimdir. 1 Ocak 2014 tarihinde Euro Bölgesi’ne katılan Letonya aynı zamanda Avrupa birliği ilesidir ve 2017 yılı itibari ile 30,3 milyar US doları GSYİH ile Dünyada 99. sırada yer almaktadır. Letonya’nın GSYH’sinin 2019 yılında 38,6 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Letonya 2017 yılında %4,5 oranında büyüme gerçekleştirmiştir ve 2019 yılında %3,5 büyüme oranına ulaşacağı öngörülmektedir. 2016 yılında yapılan doğrudan yabancı yatırım girişi 244 milyon dolar değerindedir.2017 yılı sonu enflasyonu %2,2 oranındadır. Letonya amaç itibari ile işsizlik oranını düşürmeye çalışmaktadır ve çalışmalarını bu yönde ilerletmektedir.

  2017 yılındaki temel ekonomik göstergelere denecek olursak reel ekonomik büyüme %4,5, enflasyon oranı %2.2, kişi başına düşen milli gelir 19.100 $, işsizlik oranı %9, 12.34 milyar dolar ihracat, 15.13 milyar dolar ithalat yapılmıştır.

  Letonya’nın başlıca ihracat yaptı ülkeler: Litvanya, Rusya, Estonya, Almanya, İsveç birleşik Krallık.

  Letonya’nın başlıca İthalat yaptı: Litvanya, Almanya, Polonya, Estonya, Rusya ve Hollanda’dır.

Letonya pazarının fırsat ve zorlukları

  Litvanya’nın 2004 yılında Avrupa birliğine üye olduktan sonra, yabancı yatırımlar artmıştır, bu sayede  önemli bir yabancı yatırım merkezi haline gelmiştir ve yatırımcılar özellikle özel sektörde inşaat, otelcilik, yemek sektörü, emlakçılık, bankacılık, eğitim ve sağlık alanlarına ilgi göstermişlerdir. Yabancı yatırımların temel sebebi olarak Avrupa birliği üyeliği olduğu söylenebilir.

Fırsatlar

  Letonya ilginizi çekebilecek birçok alanda iş kurma fırsatını yakalayabilirsiniz. En yaygın iş kurma yöntemi mevcut çalışmak istediğiniz alandaki şirketi satın almaktır. Buna ek olarak, yabancı işletmelerin Letonya’da şirket ortaklığına gitmesi veya yabancı firma temsilciliği açması mümkündür. Letonya’da iki serbest liman ve iki özel ekonomik bölge bulunmaktadır buralar ekonomiyi canlı ve dinamik tutmaktadır.

  Bu bölgeler için farklı birçok uygulamalar bulunmaktadır. Letonya’da dışa açık ekonomi vardır, serbest piyasa kurallarına sıkı sıkı bağlıdır. Aynı zamanda 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Letonya hükümeti, Avrupa birliği ticaret politikalarını uygulamaktadır. Letonya’daki vergi oranları Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında vergi oranları en düşük seviyededir. Letonya 1 Mayıs 2004 tarihinden beri ticarete ilişkin olarak Avrupa birliği mevzuatına uygulamaktadır.

Letonya’da yürürlükte olan antlaşmalar

12 Ekim 1994 Dostluk ve İş Birliği Anlaşması

15 Eylül 1995 Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

15 Eylül 1995 Havayolu Ulaştırma Anlaşması

18 Şubat 1997 Ticaret ve Ekonomik İş birliği Anlaşması

18 Şubat 1997 Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş birliği Anlaşması

4 Haziran 1997 Güvenlik İş birliği Anlaşması

4 Haziran 1997 Denizcilik Anlaşması

3 Haziran 1998 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

16 Haziran 1998 Serbest Ticaret Anlaşması

9 Mayıs 1994 Turizm İş birliği Anlaşması

5 Mayıs 2003 Gümrük Konularında İş birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

19 Nisan 2005 Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İş birliği Anlaşması

26 Haziran 2006 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik,

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerine Vize Muafiyeti Tanınması ve Umuma Mahsus

Pasaport Hamillerine Vize Kolaylıkları Sağlanmasına Dair Anlaşma

One Comments “Letonya’da Yatırım

  1. limited şirket kurma malıyetı
    vergi mevzuatı,ciro sıfır olsa bile vergı durumları nedeır mininum cıro nedır
    oturma ve işlemleri durumu nedır
    yazılım ve otomasyon şirketı için
    ev alınca mın rakam nedır.oturma ve vize durumu nasıl işliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir