Letonya İşçilik Ücretleri

1 Eki    Çalışma

Letonya Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Diana Kalēja şunları ekliyor:  Letonya da bir işletme kurma ve yönetme ortamı, 10 yıl öncesi ile kıyaslanamaycak bir ölçüde gelişmiş ve iyileşmiştir. Küçük sermaye ile piyasaya atılan bir şirketten SRS tutumuna kadar birçok şey değişti. Örnek olarak denetleyici ve cezalandırıcı tutumlar da bulunan Devlet Gelir Hizmeti Birimi (SRS) artık bilgilendirici tutumlar da bulunmakta. Eğer verimli formalitelere olan ihtiyacı azaltır isek lusal ve uluslararası ölçekte ticari büyümeyi teşvik ederek daha iyi sonuçlar elde ederiz.
Otomasyon Döngüsü
Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Rekabet Edebilirliği Daire Başkanı Kristaps Som, bakanlığın iş ortamını iyileştirmek, girişimcilerin işaret ettiği sorunları tespit etmek ve bunları ele alarak geliştirmek içinher iki yılda bir bir eylem planı geliştirdiğini açıklıyor. Letonya da SRS EDS gibi sistemlerin iyileştirilmesi alınan önlemlerin büyüklüğünü göstermekte. Sistem artık karmaşık değil ve daha az tıklama ile daha çok anlaşılır bir hale gelmiş durumda.  İş dünyasındaki ilk adımların daha güvenli hale getirilmesi için iş inkübatörleri ve mentorluk programları da yaratıldı. Artık girişimcilerin vergi ödeme konusunda harcadıkları zamanın önemli ölçüde azaldığını belirtti. Bu sürecin daha da azalması için çalışmalar devam etmekte.
Vergiler Düşürülecek
Letonya’da tam bir otomasyon döngüsünün aşamalı olarak uygulanacak. Yani tüm şirket verileri SRS’ ye sunulacak. Artık SRS şirket hakkında her şeyi bilecek ve gerekli belgeleri şirket yerine doldurabilecek. Geleceğin potansiyel vergi sistemi şu şekilde olabilir; Çalışanların maaşları banka hesaplarına maaş yatırılır, ardından ARS robotu otomatik olarak vergiyi keser ve aracı şirket ortadan kaldırılarak ekstra vergi işlemi son bulur. Bu uygulamaların 2020 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çeşitli Sektörlerde Saatlik İşçi Ücretleri

Merkezi İstatistik Bürosundan ( CSB) gelen verilere göre 2018’in ilk çeyreğinde, 2018’in ikinci çeyreğine kıyasla saatlik çalışan maliyeti yüzde 8,9, yani 76 kuruş artarak 9,60 Euro’ya ulaştı.

 

Bu veriler dönemsel işler hariç olarak hesaplanmıştır. Dönemsel işler de değişim yüzde 7,0 oranındadır.

Dönemsel işler hariç olan verilere göre, 2019 yılının ikince çeyreğin de 2018’in ikince çeyreğine kıyasla işçi ücretlerine zam gelmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde de saatlik işçi maliyetleri artmıştır. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 18, su, atık su, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde ise yüzde 13,4, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 13,4, imalatta ise yüzde 10,9 oranında artış oldu.

Saatlik iş gücü maliyetleri, sadece ücret ve maaşlardaki değişikliklerden ve diğer çeşitli şeylerden değil, aynı zaman da yıl boyunca çalışılan saat ve çalışan sayısında meydana gelen değişikliklerden de etkilenmektedir.

Saatlik iş gücü maliyetlerinde daha hızlı artış görülen sektörler de değişiklikler temel olarak düzenli ücret ve düzensiz ikramiye ve primlerden etkilenir. İşverenlerin gönüllü sosyal güvenlik primlerindeki artışlar (Emekli maaşı, sağlık, hayat sigortası) çalışılan saatler nedeni ile düşüş gerçekleşmiştir.

2019 yılının ikinci çeyreğinde çalışılan saatlerdeki düşüşün, 2018 dönemine göre daha az sayıda iş günü nedeniyle gerçekleştiğine dikkat edilmelidir.

En düşük saatlik işgücü maliyeti artışı madencilik ve taş ocakçılığında gözlenmiştir (%1,7).

 

Letonya’da Çalışarak Tüm Avrupa’da Oturum İznine Sahip Olmak İstiyorsanız Tüm Sorularınız İçin Bize Ulaşın.