Letonya’nın Türkiye ile Ekonomik İşbirliği

7 Kas    Ekonomi
Letonya ve Türkiye Ekonomi

Letonya ve Türkiye EkonomiLetonya Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Türkiye’ nin Letonya Cumhuriyeti’ ni tanıması işlemi 1925 yılında gerçekleşmiştir.  Hemen ardından da 1929 yılında Letonya Riga’ da Baltıklardaki ilk Türk büyükelçiliği açılmıştır. Letonya ile Türkiye arasındaki dış ilişkiler her açıdan dostluğun simgesi olmuştur. 1929 yılından beridir de bu işlem bu şekilde süregelmektedir.

1944 Yılında Sovyetler Birliği tarafından Letonya Cumhuriyeti işgali, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamıştır. 1990 yılında Sovyetler Birliği’ nin parçalanmasının ardından Letonya Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan ettiğinde gene ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmıştır. Uzun süren diplomatik ilişkiler çerçevesinde 1991 yılında yayımlanmış olan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması iki ülke arasında da imzalanmıştır. Günümüzde de hala bu antlaşmaya bağlı kalınarak çeşitli kültürel, siyasi ve ekonomik anlaşmalar yapılmaktadır. İki ülkenin birbirini kollamaya ve yardımcı olmaya yönelik ilişkileri her gecen dönem biraz daha pekişmektedir. İki ülke arasında yüz yıla yakın bir dostluk bulunmaktadır.

Letonya NATO ve AB üyeliklerinde olması durumu da iki ülkenin siyasi ilişkilerini desteklemektedir. Türkiye Letonya’ nın NATO ülkeleri arasına girmesini desteklemiştir. Letonya’ da Türkiye’ nin AB başvurusunda bulunmasını halen günümüzde de desteklemeye devam etmektedir. İki ülke tarafından Cumhurbaşkanı ve Dış İşleri Bakanı ziyaretleri de düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Letonya NATO’ ya bağlı bir ülke olduğu için herhangi bir NATO eğitimi sırasında da Türkiye’ den Letonya’ ya; Letonya’ dan da Türkiye’ ye NATO kapsamında asker gönderimi yaşanmaktadır.

Bütün bu yaşanılan durum iki ülke arasında oldukça fazla alanda ilişki olduğunun göstergesidir. Geçen yıl çıkarılan planlar doğrultusunda da Türkiye ile Letonya arasında ikili ticaret hacmi grafikleştirilmiştir. Bu grafiğe bağlı kalınarak 2018 yılı için iki ülke arasında toplam 291 dolar ticaret hacmi oluştuğu gözlemlenmektedir. Burada Türkiye’ nin payı 126 milyon dolar; Letonya’ nın payı ise 165 milyon dolardır. Letonya tarafından dostluk ilişkisi kapsamında ülkemize çeşitli yatırımlar gerçekleşmektedir. Bu yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda 2002 ile 2018 yılları arasındaki gene değerlendirmeler de 91 milyon doları bulunmaktadır. Bu rakam Letonya Cumhuriyeti’ nin ülkemize direkt olarak doğrudan yaptığı yatırımdır. Türkiye’ den Letonya Cumhuriyeti,’ ne direkt olarak doğrudan yatırım 74 milyon dolar değerindedir.

DIŞ TİCARET VE YATIRIMLARIN YÜRÜTME ÖZETİ

13 Temmuz 2017 tarihi itibariyle dış borç, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım pozisyonu, uluslararası hizmetlerdeki ticaret matrisi, doğrudan yatırım ve uluslararası rezervler hakkındaki veriler milyonlarca avro olarak yayınlanmaktadır. Bu kapsamda her yıl sonunda düzenlenmiş olan Dış Ticaret ve Yatırımların yürütme özeti aşağıda listelenmiştir. Bu liste belirli grafiklerin yorumlanması iel elde edilmiş olup detaylı ve kapsamlı şekilde tablo, istatistik ve daire grafiklerinin payları her ülke için de ayrı ayrı incelenerek oluşturulmuştur. Aşağıda yer alan rakamlar net bilgiyi ifade etmektedir. 2018 yılı için geçerlidir. 2018 yıl sonunda işlem hacminin hesaplanamsı ile elde edilmeketdri. 2019 yılı için dış ticaret ve yatırımların yürütme özeti 2020 yılının ocak ve şubat ayları arasında derlenerek net rakamın ortaya çıkması sağlanır.

Aşağıda 2018 yılına ait verilerin en doğru ve özet bilgi olarak yansımasını bulabilirsiniz.

  • 2018 yılında Letonya’nın Türkiye ile toplam mal ve hizmet ticareti 277,3 milyon dolar Türkiye, Letonya’nın dış ticaret ortakları arasında 25. sırada yer aldı.
  • Türkiye’ye toplam mal ve hizmet ihracatı 148.7 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakam Avrupa’ da yapılan toplam ihracat oranının yüzde sekizi olarak sonuçlanmıştır.
  • Letonya’nın toplam ihracatı, mal ve hizmet ithalatı – 128.5 milyon net rakamına ulaşmıştır. Bu bir yıllık yapılan ihracat yatırımını oluşturmaktadır.
  • Letonya ithalatının yüzde  0,7’si, ihracat 2017 yılına göre yüzde 24 geriledi, ancak ithalat yüzde 14 arttı. 2018’de, Türkiye Letonya’nın 24. en önemli ihracatı ve 27. büyük bir ithalat ortağı haline geldi. Türkiye ile olan ticaret dengesi pozitifti (20,2 milyon Avro).
  • 2018 yılında Letonya mallarının Türkiye’ye ihracatı 132.7 milyon oldu. Bu rakam Avrupa’ da yer alan aynı yıl içindeki ihracat oranı ile kıyaslandığı zaman Avrupa ihracatının yüzde 28’ inden az olduğu görülmektedir.
  • 2017 yılında ve Türkiye’den ithalat – 106,5 milyon. Bu rakam Avrupa ile önceki yıla nazaran kıyaslandığı zaman yüzde 14 artışta olduğu görülmektedir.
  • 2018’de Letonya’nın Türkiye’ye hizmet ihracatı 16 milyon idi. EUR yüzde 33 arttı, ancak hizmet alımı – 22 milyon. EUR, 2017 yılına göre yüzde 16 artış gösterdi.
  • 2018’in sonunda, Türkiye’nin Letonya’da birikmiş doğrudan yatırımı 14 milyon idi. EUR, Letonya Türkiye’de tahakkuk eden doğrudan yatırım 2 milyondur.
  • 2018’in sonunda, Letonya, Türkiye’de kayıtlı şirketlerin sermayelerine yatırım yaptıktan sonra 8,5 milyon dolar toplam yatırımla 38. sırada yer alıyor. Bu sıraya gelmesini sağlayan ise 144 aktif şirketin varlığıdır.

 

Letonya’ya Şirket Kurarak Tüm Avrupa’da Oturum İznine Sahip Olmak İstiyorsanız Tüm Sorularınız İçin Bize Ulaşın.