Neden Letonya’da Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapmalı?

5 Eki    Yatırım
Letonya’da Yenilenebilir Enerji Sektörü

Yenilenebilir enerji, kaynağını doğadan alan ve sürekliliği olan enerjidir. Güneş, rüzgar, su ve jeotermal gibi farklı kaynaklar üzerinden enerji elde etmek mümkündür. Bu kaynakların tükenme gibi bir durumu söz konusu değildir. Mesela; güneş ışığı kullanılarak elektrik enerjisi üretilebilir. Bu üretim, güneşin enerjisinin azalmasına veya yok olmasına neden olmaz. Dolayısıyla da güneş, sürekli kendini yenileyebilen bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Bunların yanında yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek, doğaya en ufak bir zarar vermez. İşte tüm bu nedenlerden dolayı dünyadaki pek çok ülke, bu alana yatırım yapmaya başlamıştır. Ancak bu alanda öncü ülkeler olduğunun altının çizilmesi gerekir. Letonya, yenilebilir enerji kaynakları alanındaki en önemli ülkelerden birisi olarak dikkat çeker.

 

Yenilenebilir Enerji Geleceği Nasıl Etkileyecek?

Yenilenebilir enerjiye olan yatırım her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu yatırımların, geleceği ciddi anlamda etkileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Son 5 yıllık süreç incelendiğinde, rüzgar ve güneş enerjisine yapılan yatırımların, fosil yakıtlara yapılanların 2 katı olduğu görülecektir. Bahsedilen durum, dünyanın gelişmiş ülkelerinde daha da yüksektir.

Dünyanın farklı noktalarında bulunan bazı ülkeler, yakın zamanda bazı testler yaptı. Bu testlerde bütün ülkenin elektrik ihtiyacı, birkaç günlüğüne sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hatta başta Letonya olmak üzere Kuzey Avrupa’da bulunan bazı ülkeler, kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, fazla olan elektriği ihraç etmeyi de başardı. Bu durum, yakın gelecekte fosil kaynaklara olan bağımlılığın ciddi seviyede azalacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

Bilindiği gibi dünya genelinde enerjiye olan talep sürekli artmaktadır. Fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin pahalı olması, üretim sürecinin çevreye zarar vermesi ve diğer etkenler, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkarmaya başladı. Yenilenebilir enerjinin gelecekte yaygınlaşması, insanların ve fabrikaların daha ucuza enerji kullanmasının önünü açacaktır. Ayrıca doğaya verilen zarar en aza indirgenecek ve dünya korunmuş olacaktır. Bu alanda Letonya gibi öncü olan ülkeler ve yatırım sahiplerinin ise gelecekte çok önemli seviyelere ulaşacağı söylenebilir.

You May Also Like: Letonya’da Tüzel İşletme Türleri

 

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapmak Neden Önemli?

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, günümüzde en mantıklı yatırım seçeneklerinden birisidir. Çünkü fosil yakıt kullanımına bağlı olarak meydana gelen sorunlar ve ortaya çıkan riskler, ülkelerin farklı kaynak arayışına girmelerine neden olmuştur. Bu noktada en önemli seçenek ise yenilenebilir kaynaklardır. Bu alana yapılan yatırım miktarı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

AB ülkeleri, aralarında yaptıkları anlaşma ile yakın zamanda kullandıkları enerji miktarının en az %20’sinin yenilenebilir kaynaklardan olmasına karar vermişlerdir. Bunu sağlamak için yoğun yatırımlar yapıldığı bilinir. Buradan hareketle, yakın zamanda dünyanın enerji kaynağı yenilenebilir seçenekler olacaktır.

Letonya’da Yenilenebilir Enerji Yatırımı

Fosil yakıt kullanımının çevreye olan etkisi herkes tarafından kabul edilir. Bu alanda farklı uluslararası antlaşmalar yapılmak istenmektedir. Çünkü fosil kaynak kullanımı, iklim değişikliği gibi geri döndürülemez çok büyük bir soruna neden olmak üzere. Ayrıca fosil yakıtların azalması ve fiyatlarındaki dalgalanmalar da dünya ekonomisi için ciddi bir risk kabul edilmektedir. İşte bütün bu nedenlerden dolayı yenilenebilir enerjiye olan talep, yakın zamanda hızla artacak. Bu alana şimdi yatırım yapanlar ise çok büyük bir avantaja sahip olacak.

You May Also Like: Letonya’da Yatırım İçin Vergi Teşvikleri

 

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Letonya’ya Yatırım Yapmanın Önemi

Kuzey Avrupa ülkesi olan Letonya, şaşırtıcı derece doğal kaynaklara sahiptir. Biyolojik çeşitliliğin son derece fazla olduğu ülkede doğa kaynakları, biyosfer rezervi ve çok sayıda milli park vardır. Doğa kaynakları ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan Letonya, fosil kaynaklar bakımından ise fakirdir. Bundan dolayı ülkenin petrol ve kömür gibi kaynaklar için uzun süreli dışarıya bağımlı olma durumu söz konusudur.

Su kaynakları bakımından incelendiğinde ise yine şaşırtıcı rakamlara ulaşılır. Ülke sınırları içinde 12.400’den fazla akarsu, 4.000’den fazla da göl vardır. Bu tür su kaynaklarının toplam alanın, ülke topraklarının toplamının yaklaşık %4 olduğu bilinmektedir.

Letonya’nın sahip olduğu bu özellikler ve içinde bulunduğu şartlar, ülkenin enerji için yenilenebilir kaynaklara yönelmesine neden olmuştur. Geçmiş yıllarda yapılan ve halen devam eden yatırımlar sayesinde ülkedeki enerji ihtiyacının yaklaşık %40’ı, bu tür kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu durum ise Letonya’nın ekonomik görünümüne çok büyük katkılar sağlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Sektörü

Letonya’daki yenilenebilir enerji kaynağı çeşitliliği oldukça fazladır. Ancak bunlardan iki tanesi daha fazla öne çıkar;

  • Biyokütle
  • Hidroelektrik

Bu iki alana yoğun bir şekilde yatırımlar yapılmıştır. Bunların yanında rüzgar ve güneş enerjisine ilişkin geliştirilebilecek çok sayıda fırsat olduğu da söylenebilir.

Letonya’daki yenilenebilir enerjiye ilişkin genel bilgiler bu şekildedir. Söz konusu alan, bu ülkede hızla gelişmektedir. Teknolojik ve teknik altyapı bakımından yatırım yapmaya son derece müsait şartlar olduğu söylenebilir.

 

Letonya’da Yenilenebilir Enerji Yatırımı Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Aşağıdaki Formu Doldurarak Bize Ulaşabilirsiniz!